:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

montažna varka, montažna stilska figura, retorički obilježen montažni postupak kojim se gledatelja privremeno zavara u pogledu prirode montažnog prijelaza – npr. pri prebacivanju na novi kadar pomisli se da je posrijedi kontinuirani prijelaz, a onda se pokaže da je riječ o diskontinuiranome (varke kontinuiteta), ili obratno (varke diskontinuiteta). Postiže se tako što se prvo rabe uobičajeni indikatori za izvedbu određenog tipa montažnog prijelaza, ali se potom, u daljem dijelu novoga kadra, otkriju kontraindikatori, oni koji traže da se prijelaz protumači kao posve drugi tip.

H. Turković