Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

nadrealizam. 1. Pov. stilski pokret u sklopu film. avangarde (→ avangarda) u Francuskoj 1920-ih god. (Man Ray, L. Buñuel, J. Cocteau), vezan uz književnost i slikarstvo. Obilježava ga sklonost prema iracionalnosti, alogičnom povezivanju kadrova i psihoanalitičkoj simbolici (→ Andaluzijski pas). 2. Stilska tradicija filmova sa značajkama alogičnosti, snolikosti, anarhoidnosti (nij. filmovi o snovima junaka; amer. avangarda – M. Deren, K. Anger; stvaralaštvo L. Buñuela, pojedini filmovi I. Bergmana, A. Resnaisa, F. Fellinija, O. Wellesa, R. Polanskoga).