Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

naracija. 1. Film. izlaganje u kojemu se prati neki jedinstveni tijek prizornih zbivanja, osobito strukturiranih u priču. U sklopu naracije povlači se razlika između samog tijeka zbivanja (radnja filma, fabula filma, film. priča) i načina na koji se taj tijek predočava (izlagački stil, sižejni postupci, narativni postupci). N. pretežito karakterizira igr., anim. i poneke dok. filmove (tzv. narativne dok. filmove). 2. (također: → komentar), popratni, izvanprizorni glas, koji u narativnim filmovima gledatelja upućuje u prizorna zbivanja i likove, te mu daje dodatne obavijesti i tumačenja.

H. Turković