:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

opis (također deskripicija) 1. Vrsta film. izlaganja. Njime se predočava neka konkretna perceptivna prizorna pojava – ambijent, osoba/lik, konkretna situacija – prema njezinim postojanijim osobinama. Opis se sastoji od niza karakterizacija dane pojave, odn. od nabrajanja njezinih raznovrsnih odredbenih osobina, a završen je onda kad je pojava dostatno predodžbeno određena. Katkad se opisom naziva i predočavanje natperceptivnih, duhovnih stanja. 2. Služba film. promatračkih postupaka, nastojanje da se bolje specificira predodžba o prizornoj pojavi u središtu pažnje. Opisan može biti i pojedini kadar, tzv. opisni kadar, te pokreti kamere: opisna vožnja, opisna panorama pa i rakurs (obično gornji rakurs nekog terena).

H. Turković