Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Papas, Irene (katkada kao Irini Pappas, pr. ime Ireni Lelekou), grč. glumica (Hiliomotho, 1926). Završila Školu dramskih umjetnosti u Ateni, u kazalištu je najuspješnija u klas. grč. tragedijama, na filmu glumi od 1948. Crnka, klas. ljepote, oštrijih crta lica, često glumi u međunar. produkcijama, vrsnom karakternom glumicom iskazuje se u Antigoni (G. Tzavellas, 1961) te filmovima M. Cacoyanisa Elektra (1962), → Grk Zorba i Trojanke (1971). Nakon pada vojne hunte koja joj je branila povratak, u domovini glumi Klitemnestru u Cacoyanisovoj Ifigeniji (1977). Surađuje s M. de Oliveirom u filmovima Zabava (1996) i Uznemirenost (1998). Ostale važnije ul.: Mrtvi grad (I. Frixos, 1951), Svakom svoje (E. Petri, 1967), → Z, Kronika jedne najavljene smrti (F. Rosi, 1987), Sa svih strana (M. Cacoyanis, 1993), Mandolina kapetana Corellija (J. Madden, 2001).