:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

paralelna montaža. 1. (također: naizmjenična montaža, izmjenična montaža, simultana montaža), montažni postupak kojim se gledatelju omogućuje naizmjenično praćenje dvaju istodobnih, a prizorno odvojenih zbivanja, onih koji su inače tjelesnom promatraču nedostupni za istodobno perceptivno praćenje (stoga u p. m. ne spadaju → kadrovi otklona unutar iste scene, ili praćenje dvaju paralelnih zbivanja u istom prizoru). Katkad se dva zbivanja prate ravnopravno, ali često se prate asimetrično: jedno je glavno, a drugo popratno. 2. (također: asocijativna montaža, montažna poredba) montažna stilska figura, postupak kojim se povezuju dva prizora po njihovoj spoznajnoj, pretežito metaforičkoj (»asocijativnoj«) vezanosti, pri čemu je tipično nevažan njihov prizorni, prostorno-vremenski odnos.

H. Turković