:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

pravilo rampe, montažno pravilo koje regulira netremično praćenje prizornog zbivanja preko montažnog prijelaza (→ kontinuirana montaža). Pravilo preporučuje da se pri prijelazu s kadra na kadar motrište zadrži s iste strane usmjerenja središnjeg zbivanja u prizoru (s iste strane → rampe) kako bi se očuvao dojam kontinuiranog praćenja danog zbivanja. Pravilo se temelji na životnoj logici usredotočenoga vizualnog praćenja prizornog zbivanja tek s preusmjeravanjem pogleda. Narušavanjem pravila rampe, odn. prebacivanjem motrišta u idućem kadru preko rampe uspostavljene na kraju prethodnoga kadra, može smanjiti dojam usredotočene netremičnosti praćenja važnog zbivanja, a u nekim uvjetima može posve poremetiti njegovu percepciju (npr. pri eksterijernom praćenju kretanja automobila s kadra na kadar, ili pri praćenju razgovora u izdvojenim kadrovima). Pravilo se planirano narušava u stilizacijske svrhe (kod elipse, montažne varke kontinuiteta, u postizanju efekta skokovite montaže).

H. Turković