Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Rademakers, Fons, niz. redatelj i scenarist (Roosendaal, 1920 - Ženeva, 2007). Glumu učio u Parizu, potom glumio i režirao u franc. i švic. kazalištima. Filmom se počinje baviti kao asistent režije (V. De Sica, J. Renoir, J. Becker, D. Lean), prijatelj je I. Bergmana pod čijim vidnim utjecajem od 1958. u domovini režira dugometr. igr. filmove. Već prvijencem Selo na rijeci, dramom o požrtvovnom no ciničnom liječniku, postiže međunar. uspjeh kakav ponavlja, pa i nadmašuje, djelima → Max Havelaar (prema Multatuliju) i ratnom dramom prema romanu H. Mulischa Napad (1986., Oscar za film na stranom jeziku) analizira posljedice atentata, koji su izveli članovi pokreta otpora na kolaboracionista u II. svj. ratu, na živote svjedoka. Posljedicama ratnih trauma bavi se i drama Vrt ruža (1989), u kojoj L. Ulmann glumi braniteljicu bivšega logoraša optuženog za napad na poslovnoga čovjeka – bivšega ratnog zločinca. Jedan od najistaknutijih niz. redatelja, R. je iskazao vještinu u raznim tipovima film. pripovijedanja, a osim tema i stila, na ranu fazu Bergmanova opusa podsjeća i populistička crta mnogih njegovih filmova. Povremeno se pojavljuje kao glumac u svojim i tuđim ostvarenjima. Ostali važniji filmovi: Ta vesela večer (1960., Srebrni medvjed u Berlinu), Kao dvije kapi vode (1963), Ples čaplje (1966), Mira (1971).