:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

retorika. 1. (također: stilistika) Splet posebnih postupaka u film. izlaganju, onih koji se donekle izuzimaju od prevladavajućih (→ stilizacija) i poprimaju osobitu → metadiskursnu funkciju u film. djelu. U film. retoriku tipično se ubrajaju: (a) stilske figure, (b) film. spone, (c) rjeđi film. sklopovi (npr. insert, montažna sekvenca, kadrovi zamišljanja), (d) neuobičajeni izlagački potezi (npr. biranje neobičnih motrišta, inverzije standardnoga izlagačkog slijeda), odn. (e) uopće svaka stilizacija u filmu. 2. Teorijsko-interpretativna disciplina koja proučava posebne postupke u film. izlaganju i tumači ih.

H. Turković