Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

sekvenca. 1. Narativno zaokružen dio igr. filma. Može biti izvedena u jednom kadru (→ kadar-sekvenca), ali se pretežno sastoji od niza kadrova, te od više međusobno narativno povezanih scena. Za razliku od scene, u sekvenci radnja ne mora biti predočena u kontinuitetu (→ elipsa, → paralelna montaža). 2. Svaki film. montažni sklop, odn. niz.

H. Turković