:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

britanski dokumentaristički pokret (engl. British Documentary Movement), naziv za skupinu autora dok. filmova i pokret (struju) u Vel. Britaniji 1930-ih, koja je kombinirala obrazovno-promotivni pristup s realističko-dokumentarističkim (prikaz svakodnevne životne prakse, često, ali ugl. implicitno, s progresivnih soc. stajališta i uz povremenu sklonost prema eksperimentu, osobito sa zvukom). Poticaj i usmjerenje dao je J. Grierson filmom → Nošeni strujom i tekstovima o osobinama i zadatcima dokumentarizma. Uz njega, najvažniji stvaratelji tog pokreta bili su P. Rotha (ujedno povjesničar i teoretičar), H. Watt, B. Wright te A. Cavalcanti i R. J. Flaherty. Imali su važan utjecaj na razvoj svj. dok. filma i njegovu disciplinarnu samosvijest.

H. Turković