:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

stilizacija, film. postupak kojim se u sklopu film. izlaganja planski i funkcionalno odstupa od kontekstualno prevladavajućih (ustaljenih, očekivanih, normiranih) postupaka. Tipična funkcija stilizacije jest metadiskursna. Može se javljati na svakoj razini film. postupaka, odn. može biti prizorna (mizanscenska stilizacija; stilizirano osvjetljenje; glum. stilizacija, stiliziran zvuk), može biti vezana uz izbor motrišta (stilizirano kadriranje, stilizirana kompozicija), uz smjenu motrišta (montažna stilizacija, → montažne varke), uz tijek film. izlaganja (pripovjedne stilizacije), a može dirati i u metafilmske uvjete (→ eksperimentalni film; → prošireni film). Kad su tipološki ustaljene, nazivaju se → stilske figure. Stilizacije proučava → retorika.

H. Turković