Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

vizura (također: vidno polje), ono što se izravno vidi s danog motrišta u izrezu kadra. Pojam vizure dvoznačan je, katkad naglašava položaj motrišta (»iz ptičje vizure«), a katkad ono što je vidljivo s danog motrišta (»vizura na Zagreb«). V. se određuje kadriranjem.