:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Widerberg, Bo, šved. redatelj i scenarist (Malmö, 1930 – Malmö, 1997). Isprva službenik i novinar, od 1951. objavljivao novele i romane, od 1960. film. kritičar, 1962. objavio je manifestnu knjigu Vizija švedskog filma, režira od 1963. U odmaku od tradicije šved. filma, a u duhu franc. novog vala, režira filmove Dječja kolica i Gavranov svršetak (oba 1963), kojima najavljuje temeljne značajke svojeg opusa – sklonost prema red. improvizaciji i izrazito individualističkim karakterima. Slijedi Ljubav 65 (1965), metafilm o film. redatelju i njegovu odnosu prema ženama, u kojemu najizrazitije u opusu iskazuje emocionalna stanja likova skokovitim rezovima i dinamičnom montažom po uzoru na J.-L. Godarda. Velik uspjeh postiže melodramom → Elvira Madigan (posebna nagrada u Cannesu), u kojoj modernističke tendencije spaja s impresionističkom obradom romantičarske fabule, dok se daljnjim ostvarenjima – Ådalen 31 (1969), o štrajku šved. radnika 1931., i Joe Hill (1971), o šved. doseljenicima u SAD-u, priklanja struji polit. filma. Potom se okreće krim. filmu (Čovjek na krovu, 1976; Čovjek s Mallorce, 1984). Ostali važniji filmovi: Put zmije po stijeni (1986), Ljubavne lekcije (1995).