Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

žanr, posebne podvrste → igr. filma, proizvodno i doživljajno vrlo uhodane kroz veće pov. razdoblje. Filmovi u sklopu pojedinog žanra dočaravaju neki očekivano poseban tip svijeta, u njemu poznate tipove ambijenata, zapleta i likova, predočenih pretežito na narativno očekivane načine. Poznatost i intrigantnost žanrovskoga svijeta privlači ljubitelje žanra novim filmovima o takvu svijetu, a proizvođače potiče da zadovolje tu potrebu. Povijesno najistaknutiji žanrovi jesu: → film strave, → komedija, → krim. film, → melodrama, → mjuzikl, → pustolovni film, → vestern, → znanstveno-fantastični film. Neke se žanrove međusobno povezuje u viši razred nadžanra (→ fantastika, → akcijski filmovi, filmovi napetosti), a u sklopu pojedinog žanra javljaju se podvrste koje se nazivaju podžanrovi ili žanrovski ciklusi. Posebni se žanrovi često kombiniraju u žanrovske mješavine. Žanrovi su podložni stilskoj, recepcijsko-statusnoj, ali i tumačiteljskoj evoluciji.

H. Turković