:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

crni val (također: crni film), naziv za stilsku struju u jugoslavenskom (ugl. srp.) filmu 1960-ih. Tvore je filmovi u kojima su se naglašenije (i naturalistički) pokazivali deziluzionistički vidovi ondašnje jugosl. svakodnevnice na pozadini vladavine komun. doktrine. Gl. predstavnici struje bili su Ž. Pavlović, A. Petrović, D. Makavejev i Ž. Žilnik (potonji pretežito u dok. filmu), a zanimljivo je da se kao preteča katkada navodi film Tri Ane (B. Bauer, 1959).