Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Diplomac (The Graduate, 1967), SAD, boja, 105min, Embassy Pictures/Lawrence Turman Inc., r.: Mike Nichols, sc.: Buck Henry i Calder Willingham (prema romanu Ch. Webba), df.: Robert Surtees, glazba: Paul Simon (pjesme), Dave Grusin, ul.: Dustin Hoffman (Benjamin Braddock), Anne Bancroft (gđa Robinson), Katharine Ross (Elaine), William Daniels (g. Braddock), Murray Hamilton (g. Robinson), Elizabeth Wilson (gđa Braddock).

Otuđeni i dezorijentirani Benjamin Braddock završio je studij. Njegovi imućni roditelji žele da počne graditi karijeru, a gđa Robinson, sredovječna privlačna supruga očeva partnera, uvodi ga u seks. Benjamin se međutim zaljubi u Elaine, privlačnu i nevinu kći Robinsonovih.

Temeljno jednostavnu priču ambigvitetna svršetka, žanrovski u modusu humorne melodrame sa satiričnim elementima, M. Nichols (Oscar za režiju) stilski je nadopunio modernističkim postupcima te prilagodio senzibilitetu 1960-ih. Raspon se primijenjenih formalnih postupaka kreće od montažnih sklopova s drastično neočekivanim izmjenama kuta i plana snimanja, preko poigravanja odnosom subjektivnog i objektivnog kadra te postavljanja u isti dramski prostor različitih vremensko-prostornih zbivanja do uporabe kosoga kadra, preklapanja zvuka sljedećega kadra sa slikom prethodnog, radikalne uporabe zooma, flash kadrova i repetitivnih kadrova, intenzivne uporabe krupnih planova te znakovitih kompozicija kadra. Iako vezan za kontrakulturu 1960-ih (napose motivom sukoba korumpiranih starijih naraštaja i »nevine« mladeži), film ne operira polit. motivima, a socijalni su potisnuti u korist individualne psihol. problematike. Povezujući žanrovsku tradiciju i privlačne melodije Simona i Garfunkela s naslijeđem Ejzenštejna i Godarda te duhom vremena, Diplomac je postao najpopularnijim izdankom kratkotrajnoga holivudskog modernizma.

D. Radić