:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

animacija, izazivanje percepcije pokreta osobitim faznim obradama (dinamiziranjem) neke izrađevine (lutaka u lutkarskom filmu, crteža u crtanom filmu, prizora u kompjutorskoj animaciji). Na filmu se animacijom naziva povezivanje pojedinačnih film. ili video snimaka, svake s uzastopnim faznim pomakom lik. sastavnica kojim se stvara percepcija pokreta. Osim animacije lutaka (i predmeta) i linearnih crteža, animiraju se kolaži, slikane površine, fotografije i glumci (piksilacija), a posebne su vrste izravno crtanje na vrpci, tzv. igličasti ekran (→ A. Alexéieff).

H. Turković