Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

elipsa, vrsta diskontinuiranoga montažnog prijelaza, preskakanje dijela zbivanja pri njegovu praćenju iz kadra u kadar. Elipsa je rutinska (operativna) kad se ispuste predvidivi i/ili nezanimljivi dijelovi zbivanja da bi se saželo praćenje radnje, a može biti naglašenom stilskom figurom kad se ispuste zanimljivi i važni dijelovi zbivanja, a pritom se elipsa »premosti« nekom naglašenom vezom između dvaju kadrova. Standardno se javlja na međuscenskim i međusekvencijalnim prijelazima.

H. Turković