Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

film strave (također: horor, engl. horror), igranofilm. žanr, koji tvore filmovi što prikazuju običan svijet ugrožen nadnaravnim bićima ili silama, s ciljem da se i na gledatelja prenese osjećaj ugroženosti i straha. Utoliko filmovi strave pripadaju film. fantastici i filmovima napetosti, a često se stapaju sa znanstvenom fantastikom (→ Frankenstein; Tuđinac R. Scotta, 1979). Žanr se javio već poč. XX.st., razvio se u Europi 1910-ih i 1920-ih (F. W. Murnau, F. Lang, C. Th. Dreyer), a u SAD-u osobito 1920-ih i 1930-ih (T. Browning, J. Whale, E. G. Ulmer), s dinamičnim razdobljem od pol. 1950-ih te 1960-ih (R. Corman, G. Franju, A. Hitchcock, M. Bava, R. Polanski), ali je pretežito držan niževrijednim žanrom. Tek od pojave → novoholivudskog filma 1970-ih film strave uključuje se u visokobudžetnu produkciju, često spojen sa znanstvenom fantastikom, te afirmira redatelje (J. Carpenter, B. De Palma, R. Scott, J. Cameron, D. Cronenberg, W. Craven). Nove mogućnosti dobiva uvođenjem kompjutorske tehnologije (digitalni efekti), te postaje predmetom teorijskog i interpretacijskog proučavanja (Noël Carrol).

H. Turković