:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

filmski postupak (također: filmsko izražajno sredstvo), svaki analitički razlučiv jedinični doživljajni učinak u filmu što je poveziv s nekim specifičnim postupkom pri izradi, odn. pri strukturiranju film. djela. Film. postupci se javljaju na svim razinama doživljaja, odn. stručne izrade (npr. snimateljski, režijski, montažni postupci). Mogu biti neobilježeni – uobičajeni, normalni, standardni, očekivani, te obilježeni odn. stilizirani. Pod uvjetima jake usredotočenosti na anticipirani tijek izlaganja, neobilježeni postupci katkad posve izmiču pozornosti, ne primjećuju se te se tada nazivaju neprimjetnima, nevidljivima ili transparentnima (→ neprimjetni rez).

H. Turković