Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Afrić, Vjekoslav, hrv. i srp. glumac i redatelj (Hvar, 1906 – Split, 1980). Završio Državnu glumačku školu u Zagrebu (1927), s uspjehom glumio u više jugosl. kazališta, od 1930. u Zagrebu. U partizanima od 1942. te tamo organizira kaz. život. Glumi u neuspješnoj film. koprodukciji sa SSSR-om U planinama Jugoslavije (A. Room, 1946), a 1947. piše scenarij i u srp. produkciji režira Slavicu, prvi poslijeratni cjelovečernji igr. film u Jugoslaviji. Ta je naivna priča o hrabroj i plemenitoj partizanki (I. Kolesar), snimljena u splitskoj regiji i s velikim udjelom hrv. djelatnika (više glumaca i skladatelj S. Bombardelli), postigla izniman komerc. uspjeh unatoč slabu scenariju, nevještu film. izlaganju te suzdržanosti polit. elite i službene kritike. Filmovi Barba Žvane (1949), o Istraninu koji pomaže partizane, te Hoja! Lero! (1952) o slav. praprošlosti, imaju slabiji odjek pa se A. posvećuje pedagoškom radu u Beogradu (suosnivač je Visoke film. škole). Ostali važniji filmovi (kao glumac): Major Bauk (N. Popović, 1951).