:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

izlaganje (također film. diskurz), cjelovit slijed u kojemu je dano ukupno priopćenje, odn. pojedino film. djelo. Izlagačka priopćenja obilježava sekvencijalno, redoslijedno iznošenje i praćenje priopćenja (u estetici se još govori o vremenskim ili sekvencijalnim umjetnostima: npr. film, glazba, književnost, kaz. predstava, strip), i po tome se razlikuju od trenutačnih djela, onih koje sve što priopćavaju odmah daju na uvid (tzv. prostorne umjetnosti, npr. slikarstvo). Izlaganja se dijele prema temeljnim svrhama i tipičnim ustrojstvima na: narativno izlaganje (→ naracija), deskriptivno (→ opis), argumentacijsko ili ekspozicijsko (tzv. raspravljačko izlaganje) te poetsko-dočaravajuće (tzv. poetsko izlaganje).

H. Turković