Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

bajka, film. žanr. Čine ga filmovi koji u pravilu adaptiraju knjiž. bajke ili nastaju po njihovu uzoru. Javlja se pretežito u sklopu dječjeg igr. i anim. filma, a najčešće je riječ o fantastici zasnovanoj na prikazu nemogućega ili nepostojećega kao potpuno nezačudnoga. Od žanra bajke, usko vezane uz knjiž. tradiciju bajki, treba razlikovati suvr. fantastičke filmove koji se naglašenije vezuju uz mitove i legende (npr. filmovi mača i magije).