Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

komentar. 1. Naracija u tzv. nefikcionalnim filmovima. Za razliku od igranofilm. naracije, komentar je pretežito diskurzivan, a ne narativan, služi ugl. davanju dopunskih obavijesti važnih za razumijevanje prikazanoga te objašnjavanju pojava koje se prate u kadrovima. 2. Dio film. izlaganja, obično → insert ili osobito stilizirani dio filma (→ autorski kadar; → stilska figura), u kojemu se teži gledatelja navesti na odmaknutije i poopćenije tumačenje tijeka zbivanja.

H. Turković