:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

kompjutorski film (također: računalni film), film nastao u potpunosti ili velikim dijelom uz pomoć računalnih programa (ugl. → kompjutorske animacije), odn. film u kojemu se s pomoću računala razrađuje tzv. virtualna stvarnost (kompjutorska, kibernetska pazbilja). Najraniji k. f. javlja se u sklopu interakcijskih programa za vježbanje vojnih pilota, odakle se preuzima za izradu interakcijskih pazbiljskih videoigara, a kao samostalna film. vrsta javlja se prvo u sklopu eksperimentalnog filma (J. Whitney, 1956) i animacije (1980-ih), a potom i na području komerc. igr. filma (prvi pretežito kompjutorski igr. film bio je Tron S. Lisbergera, 1982). Znatan poticaj razradama kompjutorskih obrada u sklopu igr. filma dala je tvrtka Industrial Light and Magic G. Lucasa.

H. Turković