:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Kronika vrelih godina (Chronique des annés de braise/Waqai sanawat al-djamr, 1975), Alžir, boja, 175 min, ONCIC, r.: Mohamed Lakhdar-Hamina, sc.: Rachid Boudjedra, Tewlik Farès, M. Lakhdar-Hamina, df.: Marcello Gatti, glazba: Philippe Artuys, ul.: M. Lakhdar-Hamina (Milhoud), Jorge Voyagis (Ahmed), Sid Ali Kouiret (Smail), Leila Shenna (Ahmedova supruga).

Za II. svj. rata Alžirac Ahmed mobiliziran je u franc. vojsku. Nakon krvava gušenja alžirskih demonstracija 1947., Ahmed dezertira i pridružuje se pokretu za oslobođenje. Postaje nar. heroj i gine zajedno s prijateljem Milhoudom.

Kao i u svojemu prvom cjelovečernjem igr. filmu Vjetar s Aurčsa (1965), nagrađenom u Cannesu Zlatnom kamerom za najbolje debitantsko ostvarenje, Lakhdar-Hamina (1934) povezuje lirski ugođaj, dinamičan ritam i polit. angažiranost. Dok Vjetar s Aurèsa tematizira sudbinu mladića koji se pridružuje oružanoj borbi za nezavisnost, ovaj film rekonstruira razdoblje alžirske povijesti prije izbijanja oružanog ustanka 1954. Odražavajući spektakularnim masovnim scenama i zasićenim bojama utjecaj holivudske koncepcije spektakla, film se motivom rasta revolucionarne svijesti u jednoj obitelji i postavom individualnih likova kao polit. simbola nastavlja na polit. filmove karakteristične za kinematografije zemalja Trećega svijeta potkraj 1960-ih i poč. 1970-ih.