RAŠOMON, A. Kurosawa (Machiko Kyo i Toshiro Mifune)