Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

prizor, dio predočena svijeta na filmu koji se razaznaje i razgledava unutar kadra ili kroz niz kadrova (osobito unutar scene koja je određena kao praćenje prizora). Zbog izrezom ograničena vidnog polja kadra, u kadru se uvijek vidi tek dio prizora (prizor u kadru), ostatak se nalazi izvan izreza (prizor izvan kadra; tzv. off prostor) i o njemu se saznaje ili pomacima promatranja (→ pokreti kamere) ili montažno, s pomoću idućih kadrova (→ montaža). Prizor čine četiri tipski izdvojiva vida: a) ambijent (u film. žargonu: objekt), odn. postojan okoliš u kojemu se odvija zbivanje i zatječu likovi, b) likovi, samodjelatna bića, nositelji zbivanja, c) zbivanje (akcija), najčešće radnja likova, ali i ono što se likovima i ambijentu događa, te d) predmeti koji se koriste u sklopu radnje, ili koji obilježavaju likove i situaciju (tzv. rekviziti). Prepoznavanje prizora razmjerno je neovisno o zauzetoj točki promatranja jer se, prema definiciji, prizor može razgledavati s različitih položaja, ali ga bitno određuje činjenica što je uvijek prikazan s nekoga promatračkog položaja (vizure), i to onog što je načelno nadohvat tjelesnome sudioniku u prizoru.

H. Turković