Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Rabal, Francisco, španj. glumac (Águilas, 1926 – Bordeaux, 2001). Školovao se za električara, glumio u kazalištu, na filmu od pol. 1940-ih. Višeg rasta, crn, markantan te velika glumačkog raspona, ostvario je međunar. karijeru, najuspješnije kod L. Buñuela u → Nazarínu i → Viridiani, a uz modernističke filmove (npr. → Pomrčina; Tatarska pustinja V. Zurlinija, 1976), često glumi u komerc. produkcijama. Kod M. Camúsa osobito je zapažen u Legendi o Zalamejskom sucu (1973) i Nevinim svecima (1984., nagrada u Cannesu), a kod C. Saure u Tužaljci za banditom (1964) i Goyi u Bordeauxu (1999). Ostale važnije ul.: Sonate (J. A. Bardem, 1959), Ruka u zamci (L. Torre Nilsson, 1961), Currito od križa (R. Gil, 1965), → Redovnica, → Ljepotica dana, Odsječene glave (G. Rocha, 1970), Vrijeme tišine (V. Aranda, 1986), Veži me! (P. Almodóvar, 1990), Čovjek koji je izgubio svoju sjenu (A. Tanner, 1991).