Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

umetnuta slika (također: insertirana slika; slika u slici), manja slika što je umetnuta u osnovnu film. sliku posebnim tehn. postupkom (→ insert), tako da se vide obje. U ranome nij. filmu takva su umetanja bila učestala u tzv. trik filmu (G. Méličs), a to je bio ustaljen način umetanja prizora snova i maštanja likova. U klas. stilu izbjegavali su se takvi inserti (osim u sklopu špice), a u modernističkom stilu javljali su se katkad kao referenca na nij. film (npr. Pucajte na pijanista F. Truffauta, 1962). Češće su se javljali u eksp. filmu, a pojavom elektroničkog snimanja te digitalnih kompjutorskih obrada, korištenje umetnute slike postalo je standardnim stilizacijskim postupkom u suvr. narativnom filmu.

H. Turković