Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

fabulativni film (također: film priče), narativni film s »jakom« pričom, odn. s maksimalno funkcionalnom tematskom i anticipativnom strukturom. Kontrastira se prema filmovima s oslabljenom ili otežano razaberivom fabulom (→ film stanja, → poetski film, filmovi kombinatorne izlagačke strukture).

H. Turković