Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

fantastika, (također: film fantastike), nadžanr, skup onih igranofilm. žanrova i pojedinačnih filmova koji prikazuju izmaštane (fantazijske) a nepostojeće svjetove, one čije se zakonitosti kose s našim iskustvenim svijetom. Obuhvaća → znanstveno-fantastični film, → film strave, pustolovno-fantastični film, nadrealističke filmove (L. Buñuel, J. Cocteau), film. → bajke te tzv. filmove mača i magije (→ Conan barbar).