Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

Fernández, Emilio, meks. redatelj i glumac (Hondo, 1904 – Ciudad de México, 1986). Od 1923. epizodist u Hollywoodu, glumi i po povratku u Meksiko, gdje od 1941. i režira. Status najistaknutijeg meks. redatelja stječe filmom → María Candelaria, a potvrđuje daljnjim ostvarenjima Biser (1946), prema noveli J. Steinbecka, Maclovia (1948), Pučanka (1948), Zlokobnica (1949), Jedan dan života (1950). Naglašeno melodramatičnih fabula usredotočenih na ljubavne zaplete i nadahnutih obrascima meks. folklora, ta se djela odlikuju duhom patetike i fatalizma, a sporadično i soc. kritičnošću te posebice bogatom formalnom lik. konstrukcijom. Visokokontrastna crno-bijela fotografija (stalni snimatelj G. Figueroa) obilježena skulpturalnošću, simetričnim kompozicijama i osvjetljenjem chiaroscuro te nadahnuta meks. slikarstvom (D. Rivera, D. A. Siqueiros) dočarava specifičan ugođaj meks. krajolika i egzistencije, dok kompozicije kadrova sebi podređuju pripovjedni ritam i naraciju. Filmovi su privukli i znatnu međunar. pozornost pa su se u njima afirmirali glumci M. Félix, C. Dominguez i P. Armendáriz. Od kraja 1950-ih ponovno se posvetio ugl. glumi (→ Divlja horda).