Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

jednominutni film, kategorija filmova bilo kakva roda čije je ukupno trajanje do 1minute. Uvedena je u Švedskoj 1985., od 1990. službena je kategorija Međunar. udruženja film. saveza neprofesijskog filma (UNICA). Od 1993. u Požegi djeluje međunar. festival jednominutnih filmova, koji je dao poticaj široj proizvodnji tih filmova u Hrvatskoj.