Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

kadar reakcije. 1. Sastavni kadar u sklopu raskadriranja po načelu → kadar–protukadar. 2. Kadar otklona na reakciju nekog lika na važnu promjenu u prizoru. Takvi kadrovi obično služe kao svojevrsni komentari središnjeg zbivanja. Obično je riječ o reakciji pogledom, katkad i mimikom, posturom i gestama, rjeđe i govornim komentarom. Učestalo se upotrebljava u komedijama da pripremi na komički efekt u središnjem zbivanju i svojom ga reakcijom pojača, ali se rabi i u svim prizorima u kojima su promatrački i sudionički aktivni i drugi likovi osim gl. aktera zbivanja.

H. Turković