ODMOR GOSPODINA HULOTA, J. Tati (J. Tati, Nathalie Pascaud i Michèle Rolla)