SAMO LJUDI, B. Bauer (Tamara Miletić i Stjepan Jurčević)