Fabijan ŠOVAGOVIĆ u filmu Imam 2 mame i 2 tate (1968) K. Golika