:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

vrsta, opća oznaka za bilo koji skup filmova povezanih nekim zajedničkim značajkama i/ili podrijetlom. Do vrsta se dolazi razvrstavanjem ili klasifikacijom. Same se vrste razvrstavaju u posebne razrede: 1. u → rodove, filmove koji imaju zajedničku civilizacijsku funkciju (→ igr. film; → dok. film; → propagandni film; → obrazovni film; → animirani film; → eksperimentalni film); 2. u → žanrove, odn. u podvrste igr. filmova; 3. u → stilove, odn. u pov. nizove filmova povezanih tematskim i stilskim srodnostima (npr. rani nij. film, klas. film, modernistički film, ekspresionistički film); 4. u film. kategorije, odn. razvrstavanje filmova po nekoj jednostavnoj i lako opažljivoj, pretežito opozicijski određenoj, značajki (npr. crno-bijeli i film u boji; nij. i zv. film; dugometr., srednjometr. i kratkometr. film). Film. vrste svojevrsnom su društveno potaknutom stvaralačkom i doživljajnom specijalizacijom u sklopu općenite film. prakse. Teorijska grana posvećena film. vrstama naziva se film. genologijom.

H. Turković