Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

motrište (također: točka promatranja; žarg. položaj kamere, pozicija kamere), podrazumijevano mjesto, zamišljena točka u film. prizoru s koje se taj prizor opaža u danome trenutku percepcije. M. se pri gledanju filma psihološko-percepcijski izvodi iz sustava perspektivističkih indikatora u izrezu kadra (→ perspektiva). M. je, dakle, ishodišna točka → vizure, → vidnog polja, svega što se opaža u prizoru u danome trenutku gledanja, te ima preciznu prostornu i vremensku smještenost. Položaj motrišta u film. prizoru određuju trenutačne vrijednosti → parametara kadra. Može se premještati kontinuirano, unutar kadra (→ pokreti kamere; → prividno kretanje), i diskontinuirano, od kadra do kadra (→ montažni prijelaz, → rez, → montažna spona). Kako je m. zadano prostorno-vremensko mjesto koje gledatelj automatski promatrački zauzima čim gleda film. sliku, ono ne ovisi o stvarnom gledateljevu položaju u kinu. Utoliko ono, načelno, ne pripada nikome posebno (odn. svakome tko gleda film. prizor), ali ga se može, uz posebne upute, pripisati različitim osobnostima (→ točka gledišta, → pripovjedna perspektiva).

H. Turković