Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

plan. 1. (također: izrez) jedan od parametara kadra, označava udaljenost gl. predmeta promatranja u kadru od točke promatranja. Plan, odn. promatračka udaljenost, utvrđuje se prema razmjernoj zapremnini tog predmeta u vidnome polju (izrezu kadra). Za odmjeravanje zapremnine obično služi poznata veličina ljudskog lika. Prema tom kriteriju razlikuju se → detalj, → krupni plan, → blizu, → polublizu, → američki plan, → srednji plan, a prema ambijentalnoj cjelovitosti → polutotal i → total (i ambijentalni detalj). Planovi imaju višestruku funkciju: svaki pruža različit tip informacija, različito podrobnih, različito raspoređuje gledateljevu pažnju i podrazumijeva socio-psihol. različit promatrački stav. 2. (također: dubinski plan) naziv za smještanje važnog zbivanja ili predmeta po dubini vidnog polja. Prisutna su najmanje dva dubinska plana: prvi plan, koji je najbliže promatraču i u njemu su tipično smještene pojave od središnje važnosti, te pozadina, koju čini sve ono što je iza prvoga plana i od podređene je važnosti. Više važnih pojava može biti uzastopno raspoređeno po dubini vidnog polja i tada govorimo o prvom, drugom, trećem, itd. planu, o dubinskoj mizansceni ili dubinskoj kompoziciji kadra.

H. Turković