Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

pokret kamere (također: promatrački pokret), vrsta parametra kadra, stanja kamere, pomicanje vidnog polja kadra za vrijeme njegova trajanja. Pokreti se tipično tumače kao vođenje promatračkog interesa, a mogu biti prateći, takvi da prate kretanje lika ili predmeta u prizoru, ili navodeći, takvi da ništa ne prate nego navode gledateljevu pažnju k pojavama time što dovode prizorne pojave u vidno polje, u izrez kadra ili u njegovo središte. Važnije podvrste pokreta kamere jesu: → vožnja, → panorama, panorama-vožnja, → nemirni kadar.

H. Turković