Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

dvoplan (također: dvoje), kadar koji obuhvaća dva lika u međusobnu odnosu (→ obuhvatni kadar), obično u → blizu, → polublizu ili u → američkom planu.