Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

ikonografija 1. (također: žanrovska ikonografija), splet motiva što karakterizira i olakšava identifikaciju određenog žanra, odn. služi kao metadiskurzna uputa kojem žanru pripada dani film (→ metadiskurzna funkcija). 2. Tradic. likovna ikonografija – prizorne sastavnice ustaljena simboličkog značenja – citatno iskorištena u filmu (→ citat).

H. Turković