Filmski leksikon
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

imitativni zvuk, umjetno proizveden zvuk koji oponaša neki izvorni zvuk, ali mu se primjećuje drugačije podrijetlo. Takva je, primjerice, glasovna imitacija šumova, glazb. imitacija šumova i žagora (mickeymousing), odn. proizvodnja šumova sredstvima koja inače izvorno ne proizvode taj šum. Služi najčešće u zvukovno-karikaturalne svrhe, čest je u anim. filmu i u komedijama.