Anderson, Lindsay

traži dalje ...

Anderson, Lindsay, brit. redatelj i producent, film. kritičar i publicist (Bangalore, Indija, 1923 – Angoulême, Francuska, 1994). Sin generala, studirao engleski na Oxfordu. Potkraj 1940-ih i poč. 1950-ih kao istaknuti film. kritičar zagovara preporod brit. filma zasnovan na problematiziranju aktualnih društv. tema i na autorskoj slobodi. Za razliku od slično usmjerenih franc. kritičara oko časopisa Cahiers du Cinéma, odriče vrijednost holivudskom filmu (iako je poštovatelj J. Forda). Prema takvim postulatima režira niz namjenskih i kratkih dok. filmova (O zemljo snova, 1953; Djeca četvrtka, 1954, suredatelj sa G. Brentonom, Oscar; Svaki dan osim na Božić, 1957) te uz K. Reisza i T. Richardsona postaje vodećim autorom pokreta Free Cinema. U razdoblju 1957–63. režira u kazalištu, a igranofilm. debi bilježi oporom naturalističkom športsko-ljubavnom dramom modernističke narativne strukture te ekspresivne vizualnosti i glume Športski život (1963). Financ. neuspjeh toga sugestivnog filma označava kraj kratkotrajne, ali kreativno plodne struje brit. soc. realizma. Sljedeći dugometr. film → Kad bi… (Zlatna palma) realizira 1968., kao prvi dio satirične polit. trilogije s gl. likom Mikeom Travisom (M. McDowell), koju još čine filmovi O sretni čovječe! (1973) i Bolnica Britanija (1982). To su modernistička igralačka antiutopijska djela koja baštine utjecaj nadrealizma i B. Brechta, obilježena inter/metatekstualnošću, žanrovskim poigravanjima te mjestimičnom groteskom, u kojima je brit. društvo izvrgnuto gorkoj opservaciji i komentaru s lijevo-liberalnih i općehumanističkih pozicija. U njegovu prividno disparatnu opusu, u kojemu isprva dominira realistička, a potom igralačko-fantastična poetika, konstantu čine kritičko-pesimistična vizura društva te sumoran doživljaj individualne egzistencije. Autorski beskompromisan i jedan od najosobnijih brit. redatelja uopće, znatno je utjecao na brit. umj. film 1980-ih i 1990-ih, posebice D. Jarmana i P. Greenawaya. Autor je knjiga Stvaranje filma (1952) i John Ford (1981). Ostali igr. filmovi: Bijeli autobus (1967., srednjometr.), Na proslavi (1974), Kolovoški kitovi (1987).

D. Radić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

Anderson, Lindsay. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 1.3.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/anderson-lindsay>.