Astruc, Alexandre

traži dalje ...

Astruc, Alexandre, franc. redatelj i teoretičar filma (Pariz, 1923). Film. kritičar i asistent redatelja, zastupao je ideju kamere-nalivpera (le caméra-stylo), o film. kameri kao sredstvu formalno preciznog iskaza autorovih misli odn. film. rukopisa. U skladu s takvim postavkama, njegovi se, ugl. psihol. filmovi (kojima je i scenarist) Grimizna zavjesa (1953), prema B. d’Aurevillyju, Zlosretni susreti (1955), Jedan život (1958), prema G. de Maupassantu, Bijeg u sjenu (1960), prema F. Sagan, i Sentimentalni odgoj (1962), slobodna adaptacija romana G. Flauberta, odlikuju eliptičnim stilom i vizualnom rafiniranošću, a spojem eksperimentalnih nagnuća (najizrazitijih u stiliziranoj Grimiznoj zavjesi) i formalnog akademizma uklapaju se u, za franc. film karakteristične, intelektualističke tendencije s oslanjanjem na kult. tradiciju. Od pol. 1960-ih režira isključivo na TV (zapaženi filmovi Bunar i njihalo, 1963. i Evariste Galois, 1967) te se posvećuje novinarstvu i književnosti.

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

Astruc, Alexandre. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/astruc-alexandre>.