brišuća panorama

traži dalje ...

brišuća panorama (također: filaž), tako brza panorama da se prizor ne može prepoznati, nego se predmeti stapaju u »razmazane« linije koje promiču u suprotnom smjeru od kretanja vidnog polja. Rabi se pretežito za prijelaze među scenama i sekvencama, odn. kao stilizacijsko sredstvo za stilsku figuru poredbe (npr. za analoško/kontrastno povezivanje dvaju istodobnih zbivanja, npr. → Neki to vole vruće, odn. eliptičnih skokova, npr. → Građanin Kane).

H. Turković

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

brišuća panorama. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/brisuca-panorama>.