crni val

traži dalje ...

crni val (također: crni film), naziv za stilsku struju u jugoslavenskom (ugl. srp.) filmu 1960-ih. Tvore je filmovi u kojima su se naglašenije (i naturalistički) pokazivali deziluzionistički vidovi ondašnje jugosl. svakodnevnice na pozadini vladavine komun. doktrine. Gl. predstavnici struje bili su Ž. Pavlović, A. Petrović, D. Makavejev i Ž. Žilnik (potonji pretežito u dok. filmu), a zanimljivo je da se kao preteča katkada navodi film Tri Ane (B. Bauer, 1959).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2003.

Citiranje:

crni val. Filmski leksikon (2003), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 25.5.2024. <https://film.lzmk.hr/clanak/crni-val>.